Za potrebe dela na daljavo objavljamo e- in ZOOM naslove učiteljev. Zaradi manjše možnosti zlorabe so naslovi objavljeni v priloženi datoteki.

ZOOM NASLOVI IN E-POŠTA

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonskih številkah:
1. do 3. razred: 05 731 88 06
6.–9. razred: 05 620 87 79
4.r., 5. r.: 05 620 87 80

Mesečne govorilne ure

Popoldanske – mesečne govorilne ure bodo potekale v šoli med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi  četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
8. september 16. februar
13. oktober 9. marec
10. november 13. april
8. december 11. maj
12. januar  

V času veljavnosti ukrepa omejitve vstopa staršev v šolo bodo govorilne ure potekale preko spletnih aplikacij. Ko bo ukrep odpravljen, bodo govorilne ure potekale v šoli.
V času veljavnosti ukrepa se lahko starši za vprašanja in pomoč obrnejo tudi na šolsko svetovalno službo, ki bo vzpostavila komunikacijo z ostalimi učitelji.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki). Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše. Če razrednik ne prejme opravičila ob vrnitvi otroka v šolo, starše pozove, da do dogovorjenega roka to storijo, sicer šteje izostanke za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

Tedenske (dopoldanske) govorilne ure

1. triletje

 RAZRED/

MATIČNA UČILNICA

 ŠTEVILO  UČENCEV

 UČITELJI/

RAZREDNIKI

 GOVORILNE URE

1. a
učiln. št. 13

20

Andreja Trobec,

Tatjana Živec,

druga strokovna delavka

torek, 10.30–11.15

 

torek, 11.20–12.05

1.
učiln. št. 15

19

Martina K. Tavčar,

Tatjana Živec,

druga strokovna delavka

četrtek, 10.30–11.15

 

torek, 11.20–12.05

2. a
Vrtec Divača

18

Nela Subič

ponedeljek, 11.20–12.05

2. b
učiln. št. 14

18

Barbara Jazbec

petek, 9.40–10.25

3. a
učiln. št. 16

19

Monika Frank

Jožica Ivančič

ponedeljek, 9.40–10.25

ponedeljek, 10.30–11.15

3.b
učiln. št. 17

18

Nives Skuk

ponedeljek, 12.10–12.55

Skupaj

112

 

 

2. triletje

 RAZRED

 ŠTEVILO  UČENCEV

 UČITELJI/

RAZREDNIKI

 GOVORILNE URE

4. a
Stara šola

18

Tanja Mljač

petek, 10.30–11.15

4. b
Stara šola

16

Lidija Uršič

četrtek, 9.40–10.25

5. a
Stara šola

16

Martin Fabčič

torek, 11.20–12.05

5. b
Stara šola

17

Danila Grželj

Torek, 10.30–11.15

6. a
učiln. št. 3

17

Anita Penko Maslo

petek, 10.30–11.15

6. b
učiln. št. 2

19

Barbara Rodica

četrtek, 8.30–9.25

Skupaj

103

 

 

3. triletje

 RAZRED

 ŠTEVILO UČENCEV

 UČITELJI

 PREDMET

 GOVORILNE URE

7. a
učiln. št. 5

25

Suzana Kavčič

SLJ

petek, 9.40–10.25

7. b
učiln. št. 7

23

Tina Počkar

GEO

torek, 8.35–9.20

8. a
učiln. št. 9

19

Borut Sila

ŠPO

Četrtek, 8.35–9.20

8. b
učiln. št. 8

22

Daniel Malnar

ŠPO

ponedeljek, 9.40–10.25

8. c
učiln. št. 11

19

Lucija Prihavec Mahorčič

DKE, ZGO, IP (KLE)

torek,

10.30–11.15

 

9. a
učiln. št. 4

20

Martina Vrabec

NAR, BIO, KEM

četrtek, 10.30–11.15

9. b
učiln. št. 6

18

Polona Šenkinc

MAT, FIZ, PLE

torek, 7.45–8.30

9. c
učiln. št. 10

19

Alenka Tomazin

SLJ

Sreda, 9.40–10.25

Skupaj

165

 

 

 

   

Vilma Kres

SLJ

ponedeljek, 8.35–9.20

 

 

Janja Černe

TJA, NRA

četrtek, 10.30-11.15

 

 

Emil Velikanje

TIT, IP (OGL), NTE, računalničar

četrtek, 10.30-11.15

 

 

 

Alma Volk

II1, N2I, ID

četrtek, 10.30-11.15

 

 

Ester Satmari

TJA

petek, 11.20–12.05

 

 

Anja Ferfila

TJA (3.-5.) Divača

TJA (2.–5.) Senožeče

Sreda, 8.35-9.20

 

 

 

Monika Ščuka

IP (II2, II3), ID

ponedeljek, 7.45–8.30

 

 

 

Vesna Marion

LUM, IP (LS1, LS2,  LS3)

sreda, 11.20–12.05

 

 

Timea Gal

NEM, N2N, OPB

Četrtek, 7.45–8.30

 

 

Anja Abram

DSP

petek, 10.30–11.15

 

 

Jerneja Škrlj

DSP

petek, 11.20–12.05

* IP – (izbirni predmet)

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonskih številkah:
1. do 3. razred: 05 731 88 06
6.–9. razred: 05 620 87 79
4.r., 5. r.: 05 620 87 80

Roditeljski sestanki

  • Prvi sestanek bo izveden po posameznih oddelkih med 9. in 16. 9. 2022 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela. Potekal bo v matičnih učilnicah posameznih oddelkov.
  • Drugi sestanek bo potekal po oddelkih oz. razredih, vsebinsko vezan na psihološke in razvojne značilnosti učencev oz. teme v zvezi s šolo v naravi, karierno orientacijo …
  • Predavanje za starše:– 10. 11. 2022: Predavanje Klemna Rebolja na temo Kako krepiti duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Druge oblike sodelovanja

Staršem predlagamo, da se  udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev.

Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov   v svetu staršev in svetu zavoda.

(Skupno 5.576 obiskov, današnjih obiskov 1)