super-healthy-food

Na šoli storitev šolske prehrane izvaja Vrtec Sežana, enota Divača. Pri pripravi jedilnikov sodelujeta učiteljici Monika Ščuka in Barbara Rodica, organizator prehrane. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporočili stroke.

Učenci se lahko naročijo na naslednje obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Na dopoldansko malico naj se naročijo vsi učenci, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja učencev nujen obrok v času pouka. Šola bo s starši, zainteresiranimi za šolsko prehrano, sklenila pogodbo, s katero bodo določene medsebojne obveznosti.

Stroške prehrane je treba poravnati do roka, označenega na položnici, saj le redno plačevanje stroškov zagotavlja nemoteno poslovanje šole. Subvencioniranje prehrane urejajo starši na Centru za socialno delo.

  • Malica

Matična šola: učenci 1. in 2. razreda bodo malicali po prvi šolski uri v jedilnici, vsi ostali pa po drugi šolski uri v učilnicah, kjer so imeli drugo uro pouk, le 9. razred bo malical v jedilnici. Učenci, ki imajo 2. uro šport, malicajo v večnamenskem prostoru. Učenci podružničnih šol malicajo v jedilnici.

Pri malici dežurajo vsi učitelji, ki so imeli pouk drugo šolsko uro.

Cena malice je 0,90 €.

  • Kosilo

Kosilo se deli od 11.20 do 13.20. Cena kosila je 2,95 €.

  • Popoldanska malica

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, se lahko naročijo tudi na popoldansko malico. Malica je kalorično šibkejša kot dopoldanska.

Cena popoldanske malice je 0,65 €.

Prijava in odjava šolske prehrane

Dnevno evidenco prijav in odjav šolske prehrane vodi tajnica na matični šoli, na podružnicah pa kuharici (ustno, po elektronski pošti, preko telefona ali pisno). Odjavo kosila je treba podati do 8. ure, sicer ga mora uporabnik plačati.

 

shemaShema šolskega sadja (SŠS) je ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije in v ta namen je namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem z glavnim ciljem ozavestiti mlade o pomembnosti vključevanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano ljudi, vključiti lokalne pridelovalce sadja in zelenjave, ki so visoke kakovosti ter zmanjšati pojav debelosti oz. prekomerne telesne teže pri otrocih. Učencem bomo enkrat tedensko ponudili sveže sadje oz. zelenjavo kot sadni dan v dopoldanskem času. Na voljo bo v košaricah ali na razdelilnem pultu v šolski jedilnici.

(Skupno 5.316 obiskov, današnjih obiskov 1)