Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa organiziranega v okviru razširjenega programa osnovne šole. Določeno je z letnim delovnim načrtom, učnimi cilji in nalogami. V oddelke podaljšanega bivanja se vključujejo učenci prostovoljno na osnovi prijav, v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno. Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z učnimi cilji pouka.

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v podaljšanem bivanju


V podaljšanem bivanju se prepletajo naslednje dejavnosti:

1. kosilo,
2. sprostitvena dejavnost,
3. samostojno učenje,
4. ustvarjalno preživljanje prostega časa.

11.15 – 12.00 PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO
12.00 – 13.30 SPROSTITVENA DEJAVNOST
13.30 – 14.00 POPOLDANSKA MALICA
14.00 – 14.50  SAMOSTOJNO UČENJE
14.50 – 16.30  USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Učenci se sprostijo po rednem pouku in se:
–    pogovorijo o svojem delovnem dnevu,
–    odidejo k interesni dejavnosti,
–    obiščejo šolsko knjižnico,
–    gledajo televizijo,
–    rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in željah,
–    gredo na sprehod,
–    se igrajo različne igre v šoli ali na igrišču …

Učitelj v tem času zagotovi pogoje za sprostitev, vzpodbuja in svetuje otrokom, kaj lahko delajo.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:
–    urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov,
–    pojejo, plešejo, igrajo na instrumente,
–    dramatizirajo besedila, izdelujejo sceno,
–    telovadijo in se igrajo razne gibalne igre,
–    rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z učno snovjo,
–    pripravijo material ali pripomočke za delo,
–    opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo …

 Informacija za starše


Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem časa, zvezek za podaljšano bivanje, škarje, lepilo, barvice …

V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom seznanjeni, kje se nahajamo.

Učna ura je namenjena pisanju domačih nalog in učenju, zato naj ne bi učenci odhajali v tem času domov.

Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela (zaradi obiskovanja interesnih dejavnosti v času PB), zato boste morali vsak dan z otrokom pregledati in po potrebi dopolniti domače naloge.

Starše svoje otroke počakajo pred razredom, saj drugače motijo dejavnosti vzgojno – izobraževalnega procesa (potrkate, pozdravite in ga nato počakate pred razredom/v garderobi).

Po 15.45 učence združujemo, zato se nahajajo v določenem razredu, v telovadnici, na šolskem vrtu ali na zunanjih šolskih igriščih (kje se nahajamo, bo obvestilo na vratih).

Če gredo otroci domov drugače kot običajno ali gredo domov sami, MORAJO učiteljici prinesti PISNO OBVESTILO STARŠEV, sicer jim odhoda NE DOVOLIMO.

 

 

(Skupno 1.295 obiskov, današnjih obiskov 1)