1. – 3. razred

NAZIV DEJAVNOSTI 

RAZRED

MENTOR

URNIK

1.       Pravljični krožek

1. r.

Martina K. Tavčar

ponedeljek, 6. ura

2.       Branje s Pikijem

1. –3. r.

Tatjana Živec

po dogovoru

3.       Šolski vrt, gospodinjski krožek

2.–5. r.

Barbara Jazbec in Nela Subič

ponedeljek, 7. ura

4.       Pravljično-lutkovni krožek

2., 3.

Jožica Ivančič

Sreda, 8. ura

5.       Likovni krožek

2.–5. r.

Andreja Trobec

četrtek, 7. ura

6.       Športni krožek

1. r.

Tea Makivić

med OPB

7.       Italijanščina

1. r.

Alma Volk

ponedeljek, 5. ura

8.       Italijanščina

2. r.

Alma Volk

petek, 5. ura

9.       Italijanščina

3. r.

Alma Volk

četrtek, 6. ura

10.    Korektivna ŠVZ

1.–6. r.

Borut Sila

petek, 6. ura

11.    Otroški pevski zbor

1. r.

Martin Fabčič

sreda, 6. ura

12.    Otroški pevski zbor

2.–5. r.

Martin Fabčič

torek in četrtek, 6. ura

13.    Bralna značka

1. –3. r.

razredničarke

po dogovoru

14.    Matematične igrarije

2. r.

Monika Frank

sreda, 6. ura

15.    Zdrav življenjski slog

3. r

Nives Skuk

sreda, 6. ura

16.    Naravoslovne delavnice

3. r

Tanja Mljač

torek, 7. ura

16.    Mažoretke

2.–6. r.

Polona Šenkinc

torek, 7. ura

 17.   Gojzarček (planinec začetnik)

1.-3. r

Barbara Rodica

po dogovoru

4. in 5. razred

NAZIV DEJAVNOSTI 

RAZRED

 MENTOR

URNIK

1.       Šolski vrt

3.–5. r.

Barbara Jazbec in Nela Subič

ponedeljek, 7. ura

2.       Likovni krožek

3.–5. r.

Andreja Trobec

četrtek, 7. ura

3.       Kamnoseški

4.–5. r.

Danila Grželj

četrtek, 5. in 6. ura, vsakih 14 dni

4.       Angleška bralna značka

4. in 5. r.

Anja Ferfila

po dogovoru

5.       Otroški pevski zbor

2.–5. r.

Martin Fabčič

torek in četrtek, 6. ura

6.       Bralna značka

4. in 5. r.

razredničarke

po dogovoru

Naravoslovne delavnice

4.–5. r.

Danila Grželj

četrtek, 5. in 6. ura, vsakih 14 dni

7.       Korektivna ŠVZ

1. – 6. r.

Borut Sila

petek, 6. ura

8.       Dramski krožek

4. in 5. r.

Lidija Uršič

ponedeljek, 7. ura

9.       Robotika – mlajši
              (FLL Junior)

4. r

Andreja Trobec

sreda, 7. ura

10.    Kolesarski krožek

5. r.

Danijel Malnar

po dogovoru

11.    Planinski krožek

4.–9. r.

Barbara Rodica

po dogovoru

12.    Klekljanje

5.–6. r.

Lucija P. Mahorčič

ponedeljek, 6. ura

13.    Mažoretke

2.–6. r.

Polona Šenkinc

torek, 7. ura

14.    Nemščina za začetnike

4. in 5. r.

Timea Gal

torek, 6. ura

6. – 9. razred

NAZIV DEJAVNOSTI 

RAZRED

MENTOR

URNIK

Kamnoseški

4. –  6.r.

Danila Grželj

četrtek, 6. in 7.ura, vsakih 14 dni

Angleška bralna značka

6. – 9. r.

Ester Satmari

po dogovoru

(6. in 7. uro)

Angleška bralna značka

6. – 9. r.

Janja Černe

po dogovoru

Športni krožek (košarka)

6. –  9. r.

Borut Sila

torek, 6.ura

Debatni krožek o(b) knjigi

6. – 9. r.

Vilma Kres

četrtek, 6.ura oz. po dogovoru

Dramski krožek

6. – 9. r.

Suzana Kavčič

po dogovoru
(6. in 7. uro)

Geografski krožek

6. – 9. r.

Tina Počkar

po dogovoru

Zgodovinski krožek

8. in 9. r.

Lucija P. Mahorčič

četrtek, 7. ura

Mladinski pevski zbor

6. – 9. r.

Anita Penko Maslo

Ada Škamperle

četrtek, 7. ura

petek, 6. in 7. ura

Kamišibaj, likovne ustvarjalnice

6. – 9. r.

Vesna Marion

sreda, 6. ura

Naravoslovne delavnice

8. – 9. r

Martina Vrabec

po dogovoru

Robotika (FLL)

6. – 9. r.

Emil Velikanje

ponedeljek, 7. ura

Elastomobil

6. – 9. r.

Emil Velikanje

po dogovoru

Planinski krožek

4. – 9.r.

Barbara Rodica

po dogovoru

Klekljanje

5. – 6. r

Lucija P. Mahorčič

ponedeljek, 6.ura

Mažoretke

2.  – 6. r

Polona Šenkinc

torek, 7. ura

Šolska mediacija

 

Anja Abram in Tanja Trebec Benedejčič

po dogovoru

Slaščičarski krožek

7. – 9. r

Monika Ščuka in Jerneja Škrlj

ponedeljek, 7. ura

Učenec učencu (med vrstniška pomoč)

6.  – 9. r

Tea Makivić

po dogovoru

Skupaj ustvarjamo podobo šole (priprava razstav v VP)

6.  – 9. r

Vesna Marion in Bernarda Rebec

po dogovoru

Šolski radio

6.  – 9. r

Jerneja Škrlj in Timea Gal

po dogovoru

(Skupno 1.589 obiskov, današnjih obiskov 1)