Šolska knjižnica je namenjena izposoji knjig in koristnemu preživljanju prostih uric v čitalnici na matični šoli. Tu boste našli knjige in revije za prosti čas, bralno značko, domače branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. Delo poteka po urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice in objavljen na spletni strani šole.

V šolski čitalnici občasno poteka vzgojno-izobraževalno in drugo delo, učenci pa bodo tu lahko opravljali tudi izvenšolske zadolžitve v času čakanja na avtobus ali v primeru proste ure.

Knjižnična zbirka, namenjena učencem, je v celoti vpisana v Cobissov program, zato je vidna tudi na medmrežju. Tako se lahko kjer koli prepričate, ali je določena knjiga na voljo tudi v naši šolski knjižnici. Če jo najdete v naši šolski zbirki, vam bo program sam posredoval podatke o številu razpoložljivih zvezkov in o prostih ter izposojenih izvodih. Informirate se lahko tudi o informativnem datumu vrnitve pri izposojenih izvodih.

V sklop knjižnice sodi tudi vodenje učbeniškega sklada. Iz tega si izposojajo učbenike učenci šole. Izposoja je za vse učence brezplačna. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico. Za poškodovane učbenike plačajo primerno odškodnino.

V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti:

  • izvajanje knjižnično informacijskih znanj,
  • bralna značka od 6. do 9.

Šolsko knjižnico bosta vodila Boris Mahnič in Alenka Tomazin.

 

(Skupno 1.784 obiskov, današnjih obiskov 1)