Spoštovani straši in učenci!

Seznanjamo vas s časovnico in dejavnostmi, ki bodo devetošolce vodile in usmerjale k pravi izbiri nadaljnjega šolanja. Vse novice v zvezi s poklicno orientacijo bodo zbrane v rubriki Učenci > Poklicna orientacija.

V septembru in oktobru bodo v okviru razrednih ur učenci seznanjeni s sistemom srednješolskega izobraževanja v Sloveniji, postopkom vpisa v srednje šole, dejavnike poklicne izbire, štipendijsko shemo, …

Poleg tega bo imel vsak učenec možnost eno urnega individualnega svetovanja v času pouka po predhodnem dogovoru z učitelji. Pogovora se bodo lahko skupaj z otrokom udeležili tudi starši.

V mesecu oktobru bo potekal dogodek Deficitarni in obetavni poklici 2020, ki ga organizira Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana. Letos bo izveden  v digitalni obliki. Srednje šole pripravljajo audio-video posnetke s predstavitvami šol in poklicev, moderatorka pa bo predstavitvene filme  dopolnila z javljanjem v živo. Predvidoma bo dogodek izpeljan 8. 10. 2020, z učenci bomo dogodek spremljali v dopoldanskem času v šoli.

V mesecu novembru bodo imeli učenci ponovno možnost testiranja s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako. Učencem program omogoči pregled seznama primernih poklicev, ki so izbrani na podlagi otrokovih odgovorov, pridobivanje dodatnih informacij o poklicih, ki jih zanimajo, njihove značilnosti, katere veščine potrebujejo zanje in kako jih lahko pridobijo.

Poleg tega bodo imeli učenci možnost testiranja s testom sposobnosti e- MFBT (Multifaktorska testna baterija), ki meri nekatere sposobnosti kot pomoč pri izbiri poklica (matematične, logične, besedne, prostorske sposobnosti). Rezultati so v veliko pomoč pri individualnem kariernem svetovanju in izbiri ustreznega izobraževalnega programa. Pogoj za testiranje je soglasje staršev.

Izpolnili bodo tudi spletni vprašalnik o poklicni poti, s katerim želimo spoznati poklicne želje in načrte učencev.

V preteklih letih smo na razredne ure vabili tiste srednje šole, ki so zanimale naše učence. Običajno so se šole z veseljem odzvale in pripravile predstavitve programov.  Poleg tega so srednje šole v mesecih od oktobra do januarja pripravljale dneve odprtih vrat, s čimer so bili učenci v šoli tudi sprotno seznanjeni.  V letošnjem letu bodo izvedbe odvisne od epidemiološke slike in ukrepov.

Konec meseca januarja izide Razpis za vpis v srednje šole, ki ga bomo predstavili na roditeljskem sestanku za učence in starše. Razpis bo objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/. V okviru sestanka bomo predstavili vpisne postopke in vas seznanili z roki za prijavo, s pomembnimi datumi in drugimi informacijami povezanimi z vpisom v srednjo šolo.

V petek, 12. 2. 2021, in v soboto, 13. 2. 2021, bosta potekala informativna dneva na srednjih šolah in v dijaških domovih.

V marcu se bodo učenci vpisovali v programe srednjih šol. Vpisni list bodo dobili in izpolnili v šoli ter ga nato odnesli staršem v podpis. Sledilo bo individualno svetovanje ob morebitni spremembi programa in prenosu prijave.

Veliko koristnih informacij na temo izbire poklica vsebuje spletna stran https://www.mojaizbira.si/ .

Spletna stran je posvečena poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju).

Uporabne povezave

O vseh pomembnih datumih in dogodkih boste sprotno obveščeni, v kolikor pa potrebujete dodatne informacije, pokličite šolsko svetovalno službo na 05 73 18 804 (ga. Tanja Trebec Benedejčič).

(Skupno 131 obiskov, današnjih obiskov 1)