Spoštovani starši,

veseli smo, da bo šola  kmalu odprla vrata za vse učence in zaposlene, ki se postopoma, v skladu z navodili in priporočili pristojnih inštitucij, vračamo v šolske klopi

V  ponedeljek, 1. 6. 2020, se pouk v šoli nadaljuje za  učence 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa tudi za učence 6., 7. in 8. razreda. Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo  za vse učence v normativno določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. Še vedno pa bo potrebno izvajati splošne higienske ukrepe, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Podrobnejša obvestila za posamezne oddelke in podružnični šoli Senožeče ter Vreme ste starši prejeli v petek, 29. 5. 2020.

Povzemam splošna navodila za organizacija vzgojno-izobraževalnega dela in življenja na šoli od 1. 6. 2020 do zaključka pouka oz. morebitnih sprememb:

 • Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in zaposleni!
 • V šolsko stavbo lahko vstopajo samo učenci in zaposleni.
 • Pouk bo v vseh oddelkih potekal v matičnih učilnicah oddelkov, učenci torej učilnic praviloma ne menjavajo. V učilnicah bomo, v skladu z možnostmi, zagotovili doseganje priporočene  razdalje z namestitvijo klopi. Redno bomo prostore prezračevali in razkuževali klopi po priporočilih NIJZ.
 • V objektu šole učenci, starejši od 12 let, nosijo maske, vendar le izven matične učilnice. Maske so obvezne na šolskih avtobusih. Zaželena je uporaba pralnih mask.
 • Za učence domačine priporočamo peš hojo ali kolesarjenje.
 • Za učence vozače bo organiziran šolski prevoz po veljavnem urniku, objavljenem na začetku šolskega leta v Publikaciji.  Po priporočilu ministrice dr. Simone Kustec prosimo starše,  da po svojih zmožnostih, organizirajo za svoje otroke individualni prevoz s strani staršev. S tem bi zagotovili  omejitev  števila potnikov na avtobusih in upoštevanje priporočene razdalje.
 • Učenci – domačini naj v šolo prihajajo med 7.35 in 7.45.
 • Posamično bo učence v šolsko stavbo sprejemal dežurni učitelj. Vsi učenci, razen devetošolcev,  vstopajo v šolo skozi glavni vhod. Devetošolci ohranjajo vstopanje v šolo skozi telovadnico. V skrbi za upoštevanje medsebojne razdalje, naj učenci upoštevajo talne oznake na pločnikih pred šolo in organizirano vstopajo v šolo.
 • Ob vstopu si bodo najprej razkužili roke, nato pa bodo šli posamično k svoji omarici, kjer se bodo preobuli in odšli v svoje učilnice. Ob vstopu v učilnico učenci maske snamejo.
 • Učenci naj ob ponovnem prihodu v šolo s seboj prinesejo: šolsko torbo in šolske potrebščine, podpisano Izjavo staršev, plastenko z vodo (priporočeno).
 • Učenci bodo vse ure pouka v svojih matičnih učilnicah, menjavajo se učitelji. Tudi malica bo pripeljana v učilnice. V času pouka in odmora bodo organizirano odhajali na zunanje površine ob šoli in sprehode v naravo tako, da se oddelki učencev ne bodo med seboj mešali.
 • Pouk bo za vse učence potekal po urniku pred razglasitvijo epidemije. Učenci puščajo šolske potrebščine v svojih torbah v učilnicah.
 • Zaradi združevanja učencev v različne skupine NE bomo izvajali interesnih dejavnosti, razen italijanščine. Izbirne predmete bomo izvajali po razredih.
 • Kosilo bo v jedilnici in večnamenskem prostoru v časovnih zamikih.
 • Učenci takoj po pouku zapustijo šolsko stavbo, učenci vozači počakajo na šolski avtobus v več učilnicah.  Za učence od 1. do 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje. Ob vhodu v šolo bo učitelj usmerjal odhode učencev iz podaljšanega bivanja, starši v šolo ne vstopajo.
 • Govorilne ure se bodo izvajale le na daljavo.

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke,

šolsko delo je bilo letos zaznamovano z velikimi spremembami, ki so močno zamajale utečen šolski ritem. Kljub temu verjamem, da bomo zdravi uspešno  zaključili šolsko leto in optimistično zrli v prihajajoče šolsko leto 2020/21,

ravnateljica Damijana Gustinčič s sodelavci.

 

 

 

(Skupno 356 obiskov, današnjih obiskov 1)