Namen medpredmetnega sodelovanja je povezovati vsebine več predmetov in tako pridobiti neka celostna ter uporabna znanja. S tako obliko dela učenci razvijajo interes in motivacijo za učenje, poglabljajo razumevanje in uporabo znanja, izražajo in razvijajo samozavest,  urijo razumevanje učnega gradiva ter povezujejo učne spretnosti z različnih predmetnih področij.

V času izobraževanja na daljavo, sva učiteljici podružnične šole Vreme, Katja Kovačič in Petra Pugelj Peca, za boljše znanje učencev, zanimivejše in bolj ustvarjalno učenje, pa tudi z namenom razbremenitve učencev, medpredmetno sodelovali pri predmetih družba, likovna umetnost in slovenščina v 5. razredu.

Z zastavljeno nalogo – izdelava makete Dinarsko-Kraškega sveta oz. Obsredozomskega sveta, sva povezali tako teoretično kot praktično znanje učencev. Z izdelavo izdelka so učenci dosegali cilje omenjenih predmetov.

Učenci so resno poprijeli za delo in se z veliko vnemo lotili izdelave maket, o čemer pričajo fotografije, ki si jih lahko ogledate v galeriji.

(Skupno 369 obiskov, današnjih obiskov 1)