Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

poldrugi mesec izobraževanja na daljavo se izteka. Spremenjen način učenja in poučevanja se je že utiril v naše vsakdanje življenje. Poleg dodatnih skrbi in dela staršev, spremenjenega načina priprave gradiv in komunikacije učiteljev z učenci ter bistveno drugačnega učenja otrok, so spremembe prinesle tudi nove kompetence udeležencev izobraževanja.

Učenci so ob pridobivanju novih znanj okrepili oz. razvijali: vztrajnost, odgovornost, samostojnost, samoiniciativnost, upravljanje s časom, ustvarjalnost, pragmatičnost, IKT znanje, kar so pomembne kompetence učenja in dela v 21. stoletju. Utrinke pestrega dela učencev lahko spremljate na šolski spletni strani, pa tudi majski Glasnik bo obarvan s prispevki učencev.

Ker ni še jasno, ali oz. kdaj se bomo vrnili v šolo, so navodila MIZŠ usmerjena v to, da lahko zaključimo šolsko leto 2019/20 po šolskem koledarju: 1. do 8. razred – 24. 6. 2020; 9. razred pa 15. 6. 2020. To narekuje tudi potrebo po zaključevanju ocen.

V maju in juniju bo potekalo ocenjevanja znanja na spremenjen način.  V nadaljevanju povzemam najbistvenejše poudarke, ki izhajajo iz Sklepa MIZŠ o ukrepih za nemoteno opravljanje VIZ dela v osnovnih šolah v šol. letu 2019/20:

  • Ocenjevanje znanja je v času izobraževanja na daljavo lahko individualno.
  • Znanje učenca se v 2. ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.
  • Negativno oceno, pridobljeno v 2. ocenjevalnem obdobju, učenec popravlja.
  • Ne velja določilo, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih preizkusov.
  • Učenec 7. in 8. razreda, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov, opravlja popravne izpite v treh rokih (dodatni rok je še 11.9. do 18. 9. 2020 – v tem primeru učenec pogojno napreduje v višji razred, če popravnega izpita ne opravi, razred ponavlja).

Učitelji so skrbno pretehtali, kje in na kakšen način bodo ocenjevali znanje učencev v mesecu maju in juniju. Pri zaključevanju ocen bodo upoštevali tudi izkazani napredek učencev v obdobju izobraževanja na daljavo. Učenci, ki imajo nezadostne ocene iz 1. ocenjevalnega obdobja, bodo dobili možnosti »popravljanja ocen«, kar bo individualno dogovorjeno »učenec-učitelj«.

Po prvomajskih počitnicah bodo razredniki po eAsistentu poslali okviren načrt ocenjevanja znanja po posameznih oddelkih. V primeru ustnega ocenjevanja znanja, bodo učitelji predhodno uskladili datume s posameznimi učenci.

Spoštovani udeleženci izobraževanja na daljavo,

verjamem, da bomo tudi to fazo učnega procesa izpeljali po svojih najboljših močeh in upoštevajoč spremenjene razmere. Prosim učence, da se potrudijo, saj bo njihovo dosedanje delo in prizadevnost izkazano z najpomembnejšim dosežkom: napredovati v višji razred.

Prvomajske počitnice, ki so pred nami, izkoristite za krajši odmor od dela z računalniki, sprostite se v naravi, ki nas vsak dan opominja, da življenje teče dalje. Ostanimo zdravi in pogumni, kajti:

»Pogum ni odsotnost strahu, temveč zmaga nad njim. Pogumen človek ni tisti, ki strahu ne čuti, ampak tisti, ki strah premaga«. (Nelson Mandela)

Z najboljšimi željami vas prisrčno pozdravljamo,

ravnateljica in učitelji

(Skupno 367 obiskov, današnjih obiskov 1)