Danes, 15. oktobra, se končuje štirinajst dnevna nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev, ki je  potekala od 2. oktobra po celi Sloveniji s sloganom BODI preVIDEN, s katero se opozarja na problematiko varnosti pešcev v prometu. Osnovni namen akcije bodi previden je opozoriti in osveščati pešce glede uporabe odsevnih predmetov, saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost, na drugi strani pa opozoriti voznike na večjo pozornost in skrb za pešce, kot ranljivejšo in bolj ogroženo skupino udeležencev v prometu.

Akcija bodi previden je potekala tudi v Divači, v sredo popoldne, 4. oktobra 2017, v sodelovanju z Občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (g. Iztok Felicjan), Policijsko postajo Sežana (policistka Andreja Šantelj), Medobčinskim redarstvom Sežana (ga. Tamara Ozbič) in s skupino učencev 4. in 5. razreda Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača z mentorico Mirjam Trampuž. S propagandnim materialom (odsevniki, kresničke, razglednice in zloženko Posveti mi pozornost), ki so ga učenci razdelili med pešce so bili nad akcijo navdušeni in so jih zelo pohvalili. Prav tako pa so bili zadovoljni tudi vsi udeleženci akcije, saj so naredili nekaj za varnost najšibkejših udeležencev v prometu.

Učenci so na terenu(po divaških ulicah in cestah) opozarjali pršce na problematiko varnosti in ustrezno ravnanje, jih spodbujali k uporabi svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, ki povečujejo vidnost in varnost pešcev. Opozarjali in osveščali so pešce na varno in ustrezno ravnanje v prometu, kot so: hoja po pločniku, prečkanje na označenih prehodih za pešce, nujno prepričati se o prosti poti pred prečkanjem in nakazati željo po prečkanju z dvignjeno roko.

Pomembna aktivnost, ki je del te akcije se izvaja v šoli, ko učenci 4. razredov obravnavajo temo varnosti pešcev ter svojim starim staršem pišejo pisma, v katerem je priloženo tudi sporočilo glede varnega ravnanja starejših pešcev v prometu ter uporabe odsevnih predmetov s priloženim letakom in razglednico.

 

(Skupno 190 obiskov, današnjih obiskov 1)