V Ljubljani je bil 14. 12. 2016 zaključek projekta Uživajmo v zdravju, v katerega se je vključila tudi naša šola.

Ravnateljica Damijana Gustinčič je strnila nekaj dodanih vrednosti projekta:

1. Vključevanje ciljev projekta v kurikuluma:

  • cilji projekta so umeščeni v LDN 2016/17 kot prednostne naloge (vsak oddelek je načrtoval vsaj en naravoslovni ali športni dan , ki vključuje cilje projekta),
  • vključevanje «minute za zdravje« v redne ure pouka, izvajanje rekreativnega odmora v telovadnici ali na šolski zelenici (enkrat tedensko od 5. do 9. razreda, dnevna rekreacija med glavnim odmorom od 1. do 5. razreda),
  • ravnateljičina pozornost pri hospitacijah usmerjena v doseganje ciljev projekta (npr. v 1. razredu- izvedena ura SLJ: pravljica Prodajajmo za gumbe- izvedena kot nakupovanje učencev za gumbe na tržnici z domačo zelenjavo in sadjem), v 9. razredu: tema Skriti sladkorji- ugibanje, nato preverjanje in prikazovanje količine sladkorja v posameznih jedeh in pijačah)

2. Razširitev obsega oz. nabora interesnih dejavnosti s področja športa (v šoli in v povezavi z zunanjimi              izvajalci  npr. več plesnih dejavnosti, gimnastika…)

3. Vzpostavitev dobrih medsebojnih povezav z drugimi deležniki:

  • starši: izvedba delavnic z učenci: (priprava marmelade s sadjem iz domačih sadovnjakov, peka kruha iz domače moke, priprava lokalnih jedi,
  • Zdravstvenim domom Sežana: tematske razredne ure –zdravstvena vzgoja, timski sestanek vodstva šole, vodje projekta s timom zdravstvenih delavcev (šolska zdravnica, zdravnik v lokalni ambulanti, dipl. med. sestra, ki izvaja zdravstveno vzgojo, direktorica) – dogovori o izvajanju zdravstvene vzgoje, sistem. zdrav. in zobozdr. pregledi, rodit. sestanki,
  • lokalno skupnostjo: Občino Divača (seznanitev županje in občinske uprave ter občinskega sveta o ciljih projekta z namenom finančne podpore, povabilo na dneve dejavnosti v šolo),
  • Javnim zavodom Park Škocjanske jame, Slovenija: povezovanje z njihovimi programi za trajnostni razvoj,
  • obisk eko- kmetij v ožji in širši okolici šole (seznanitev z ekološko pridelavo).

4. Informiranje širše javnosti preko medijev:

  • objave na šolski spletni strani, v občinskem glasilu, v regionalnem časopisu Primorske novice.

 

Na konferenci je bil predstavljen tudi kratek film o naših dejavnostih.

 

 

Uživali smo, uživamo in bomo uživali v zdravju. Pridružite se nam vsi!

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1)