Za odpiranje dokumentov priporočamo brskalnik Firefox.

DOKUMENTI ŠOLE


Razvojni načrt šole 2021-2025
Letni delovni načrt 2020-2021
Letno poročilo 2019-2020Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Samoevalvacijsko poročilo 2017 (Zdrav življenjski slog učencev)
Samoevalvacijsko poročilo 2016 (Zdrav življenjski slog učencev)Vzgojni načrt šole
Pravila o šolski prehrani
Pravila o podeljevanju nagrad, priznanj in pohval
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravila o delovanju šolskega sklada (aneks)
Pravilnik o točkovanju za športnika šole

 SVET STARŠEV


Zapisnik, 27. 9. 2021

Zapisnik, 16. 11. 2021

Zapisnik, 20. 5. 2021
Zapisnik, 18. 2. 2021
Zapisnik, 2. – 5. 2. 2021
Poziv k normalizaciji šolanja v OŠ
Poslovnik o delu sveta staršev
Zapisnik, 28. 9. 2020
Uradni zaznamek, 15. 5. 2020
Zapisnik, 24. 9. 2019
Zapisnik, 23. 5. 2018
Zapisnik, 27. 9. 2018

SVETOVALNA SLUŽBA

Za dokumente in obrazce v zvezi s poklicno orientacijo in subvencijami obiščite našo spletno učilnico

OBRAZCI


Prehrana Prilagajanje šolskih obveznosti Odsotnost
Obrazec za direktno bremenitev SEPA
Prijava na prehrano
Vloga za dodelitev statusa umetnika
Vloga za dodelitev statusa športnika
Obvestilo staršev o napovedani odsotnosti

 Šola v naravi:  VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV za šolo v naraviSVETOVALNA SLUŽBA

(Skupno 3.479 obiskov, današnjih obiskov 1)