Vizija šole ostaja tudi v naslednjem srednjeročnem planu »vzgoja in znanje za življenje« in predstavlja podobo možnega in želenega stanja v prihodnosti. V njej se zrcalijo želje, cilji, pričakovanja sodelujočih v šoli. Zavezuje k aktivnostim in spodbuja spremembe, ki vodijo do želenega stanja šole.

Poslanstvo naše šole  je graditi vedoželjne in odgovorne mladostnike v strpnem medsebojnem sodelovanju vseh vključenih, zavedajoč se svojih nalog, kompetenc, pristojnosti, ki jih imamo kot pedagoški delavci, učenci in  starši. Učence želimo vključiti  v vzgojno-izobraževalni sistem tako, da bodo aktivno pridobivali znanje, veščine, spretnosti, oblikovali vrednostni sistem, ki bo omogočal ustvarjalno in kooperativno življenje v naši družbi. Te cilje uresničujemo s sodelovanjem učencev, učiteljev, staršev, lokalne skupnosti, strokovnih institucij.

Poslanstvo šole in dolgoročni cilji so opredeljeni v Razvojnem načrtu 2015/16–2019/20.

Cilji šole so opredeljeni na štirih ključnih področjih:

1. VZGOJA

 • vzgoja za red in spoštovanje pravil,
 • kulturno obnašanje in pozitiven odnos do hrane,
 • spodbujanje solidarnosti in medsebojnega,

2. POUK

 • razvijanje aktivnega pridobivanja znanja,
 • izkustveno, raziskovalno in vseživljenjsko učenje,
 • redno opravljanje domačih nalog,
 • razvijanje ročnih spretnosti, praktični pouk,
 • skrb za izboljšanje bralne in pisne kulture,
 • medpredmetno povezovanje,

3. RAZVOJ ZAPOSLENIH

 • ohranjanje psiho-fizične aktivnosti,
 • stalno strokovno spopolnjevanje in izobraževanje,
 • usposabljanje za timsko delo,

4. MATERIALNI POGOJI

 • ureditev učilnice na prostem na matični šoli,
 • posodabljanje IKT opreme,
 • ureditev kabinetov,
 • ureditev zunanjih površin na centralni šoli in podružnicah,
 • energetska sanacija podružnične šole Vreme.

 

 

 

(Skupno 1.382 obiskov, današnjih obiskov 1)