Spoštovani starši,

veseli smo, da bo šola  kmalu odprla vrata za vse učence in zaposlene, ki se v skladu z navodili in priporočili pristojnih inštitucij vračamo v šolske klopi

V  ponedeljek, 15. 2. 2021, se pouk v šoli nadaljuje za  učence 1. triletja, po skoraj 4-mesečnem izobraževanju na daljavo pa se vračajo tudi učenci od 4. do 9. razreda.

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo  za vse učence v normativno določenih oddelkih v matičnih učilnicah. Še vedno pa bo potrebno izvajati splošne higienske in varnostne ukrepe, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Povzemam splošna navodila za organizacija vzgojno-izobraževalnega dela in življenja na šoli od 15. 2. 2021:

• Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in zaposleni.

• V šolsko stavbo lahko vstopajo samo učenci in zaposleni.

• Pouk bo v vseh oddelkih potekal v matičnih učilnicah oddelkov, učenci torej učilnic ne menjujejo. V učilnicah bomo, v skladu z možnostmi, zagotovili doseganje priporočene  razdalje z namestitvijo klopi. Redno bomo prostore prezračevali in skrbeli za čistočo prostorov po  priporočilih NIJZ.

• V prostorih  šole učenci nosijo maske le izven matičnih učilnic. Maske so obvezne na šolskih avtobusih, ob prihodu v šolo in odhodu iz šole.

• Za učence vozače bo organiziran le prvi razvoz po veljavnem voznem redu, objavljenem na začetku šolskega leta v Publikaciji.  Po priporočilu MIZŠ prosimo starše,  da po svojih zmožnostih, organizirajo za svoje otroke individualni prevoz s strani staršev. S tem bi zagotovili  omejitev  števila potnikov na avtobusih in upoštevanje priporočene razdalje.

• Učenci – domačini naj v šolo prihajajo med 7.35 in 7.45. Priporočamo, da v šolo prihajajo peš.

• V skrbi za upoštevanje medsebojne razdalje, naj učenci upoštevajo talne oznake na pločnikih pred šolo in organizirano vstopajo v šolo.

• Ob vstopu si bodo učenci najprej razkužili roke, nato pa bodo šli posamično k svojim omaricam, kjer se bodo preobuli in odšli v svoje učilnice.

• Učenci naj ob ponovnem prihodu v šolo  s seboj prinesejo: šolsko torbo in šolske potrebščine. Šolske torbe dnevno odnašajo domov. Priporočamo še  plastenko z vodo in  dodaten topel pulover oz.  »felpo« zaradi prezračevanja učilnic.

• Malica bo pripeljana v učilnice, razen za učence 9. r., ki bodo malicali v jedilnici in večnamenskem prostoru. V času pouka in odmora bodo organizirano odhajali na zunanje površine ob šoli in sprehode v naravo tako, da se oddelki učencev ne bodo med seboj mešali (po jesenskem razporedu, z maskami).

• Redni pouk bo za vse učence potekal po ustaljenem urniku. Dopolnilni in dodatni pouk se bo izvajal 6. šolske ure.

• Zaradi združevanja učencev v različne skupine NE bomo izvajali interesnih dejavnosti, razen italijanščine.

• Vse obvezne in neobvezne izbirne predmete, razen s področja športa,  bomo izvajali na daljavo.

• Kosilo bo v jedilnici in večnamenskem prostoru v časovnih zamikih.

• Učenci takoj po pouku zapustijo šolsko stavbo, učenci vozači počakajo na šolski avtobus v štirih učilnicah, ločeno po razredih (6., 7., 8. in 9. razred). 

• Za učence  4. in  5. razreda je organizirano podaljšano bivanje le za nujne primere.

• Govorilne ure se bodo izvajale le na daljavo.

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke,

šolsko delo je letos zaznamovano z velikimi spremembami, ki so močno zamajale utečen šolski ritem. Kljub temu verjamemo, da bomo zdravi uspešno  zaključili šolsko leto.

Lepo vas pozdravljamo,

                                                         ravnateljica Damijana Gustinčič s sodelavci.

Divača, 12. 2. 2021

(Skupno 274 obiskov, današnjih obiskov 1)