»… a sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad,
sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš koga rad.«

(Tone Pavček)

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci,

 

počitnice se iztekajo, šolski zvonec bo v v ponedeljek, 2. septembra 2019 oznanil začetek novega šolskega leta 2019/2020.

Šolsko leto zaznamuje veliko povečanje števila učencev, na celotni šoli se bližamo številu 400. To pomeni, da imamo kar 23 oddelkov rednega pouka in celo tri oddelke 6. razreda, česar na divaški šoli še ni bilo. Prostorsko stisko na matični šoli uspešno rešujemo tako, da sta dva oddelka 4. razreda na t. im. Stari šoli, en oddelek 2. razreda pa v prostorih vrtca. S premišljeno organizacijo dela, v sodelovanju z Občino Divača, Vrtcem Sežana in Razvojnim centrom Divača,  zagotavljamo vsem učencem primerne prostorske pogoje.

Strokovno delo bo usmerjeno na  izvajanje dejavnosti, ki bodo spodbujale učence za sprotno učenje in razvijanje odgovornosti za lastno delo s ciljem optimalnega razvoja slehernega učenca. V digitalni dobi, v kateri živimo, se bomo trudili, da bomo gojili dobre medsebojne odnose s spoštovanjem, upoštevanjem različnosti vseh udeležencev učeče se skupnosti.

Spoštovani starši, z zagotavljanjem varnega in umirjenega domačega okolja, s prepričanjem, da je učenje otrokovo delo in s postavljanjem pravil, boste svojemu otroku pomagali na poti odraščanja.

Vabimo vas na roditeljske sestanke, govorilne ure in prireditve, saj je dobro medsebojno sodelovanje pomembno za doseganje naših skupnih ciljev.

Dragi učenci, pred vami je zahtevna naloga: s svojimi sposobnostmi, ustvarjalnostjo in prizadevnostjo dosegati cilje učenja, za kar pa boste poplačani z znanjem, samozavestjo, osebnim zadovoljstvom in odločnostjo.

Naj bo novo šolsko leto izziv za skupno sooblikovanje kakovostne in odprte šole, ki bo vodila učence pri aktivnem pridobivanju znanja, razvijanju vrednot in socialnih spretnosti za ustvarjalno vključevanje v okolje.

Po dobro opravljenem delu  bomo srečni:  učenci, starši in učitelji.

 

Damijana Gustinčič, ravnateljica

(Skupno 423 obiskov, današnjih obiskov 1)