ZA STARŠE 6. IN 9. RAZREDOV

Učenci in njihovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčev elektronsko ovrednoteni preizkus nacionalnega preverjanja znanja in izpis dosežkov v roku, določenem s  Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju in Koledarjem NPZ-ja.

Do navedenega gradiva lahko starši v okviru predvidenega časovnega obdobja dostopajo na spletni strani http://npz.ric.si z uporabo na šoli dodeljene šifre. Šola v okviru tega roka natančneje določi čas, ko se učenci v učiteljevi prisotnosti seznanijo s svojimi dosežki in ko se starši lahko seznanijo z dosežki svojega otroka.

Izjemo glede načina vpogleda predstavljajo le tisti preizkusi učencev s posebnimi potrebami, ki jih zaradi prilagojene oblike ne bo možno digitalizirati; ti učenci bodo ovrednotene preizkuse na vpogled prejeli v tiskani obliki.

Obvestilo za starše o seznanitvi dosežkov učencev pri NPZ

Vpogled v učenčeve ovrednotene preizkuse nacionalnega preverjanja znanja za 9. razrede bo v sredo, 30. 5. 2018, med 13. in 14. uro.

Za 9. razred bo možnost vpogleda po posameznih predmetih:

  • MAT- J. Bric Pečar (kabinet MAT )
  • SLJ- S. Kavčič (kabinet SLJ)
  • TIT – E. Velikanje (kabinet TIT)

Starši lahko vpogled opravite tudi na spletnem portalu http://npz.ric.si v času od 29. 5. 2018 do 31. 5. 2018. Za vstop v portal potrebujete šifro, ki jo je učenec prejel v šoli prvi dan pisanja preizkusov.

 

Starši učencev 6. razreda imajo možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse znanja v torek, 5. 6. 2018 (slovenščina, angleščina) in sredo, 6. 6. 2018 (matematika), med 13. in 14. uro.

Za 6. razred bo možnost vpogleda po posameznih predmetih:

  • MAT – Z. Gerželj (kabinet matematike-fizike)
  • SLJ – V. Kres (kabinet slovenščine)
  • TJA – Janja Černe (kabinet angleščine)

Starši lahko vpogled opravite tudi na spletnem portalu http://npz.ric.si v času od 5. 6. 2018 do 7. 6. 2018. Za vstop v portal potrebujete šifro, ki jo je učenec prejel v šoli prvi dan pisanja preizkusov.

(Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 1)