»Najlepše pesmi so o domu, še sreča srečna je doma«.

Vsako leto praznujemo DAN ŠOLE  v spomin na našega cenjenega pisatelja in zdravnika Bogomirja Magajna, po katerem je poimenovana naša šola.

Šolsko leto 2016/17 je za nas zanimivo z zgodovinskega vidika, saj obeležujemo pomembne obletnice, povezane z železnico: prva vožnja z vlakom iz Ljubljane do Postojne – leta 1856, otvoritev proge med Ljubljano in Trstom – leta 1857, pa zgraditev proge Divača – Pulj – leta 1876. Ti dogodki so zaznamovali naše kraje in prinesli vrsto sprememb v življenje in delo ljudi.  Zato je  bila rdeča nit letošnjega Dneva šole »Moj domači kraj«. Učenci so z različnimi nalogami spoznavali našo naravno,  kulturno in tehniško dediščino in s tem krepili zavest o pomenu zapuščine iz preteklosti. S pomočjo sodobnih tehnologij in raziskovalnega dela so razmišljali o možnostih razvoja našega okolja in s tem udejanjali načelo aktivnega državljanstva. V večnamenskem prosoru šole je pod mentorstvom Mirjam Trampuž in Lucije P. Mahorčič nastal zgodovinski časovni trak, v katerem so umeščene raziskovalne naloge učencev.

Učenci so pri raziskovalnem delu, ob podpori učiteljev mentorjev, so sodelovali s starši, starimi starši in drugimi zunanjimi deležniki ter krepili medsebojne vezi sodelovanja in prenosa izkušenj ter znanja. Med drugim so spoznavali tudi bogato  zakladnico legend, pravljic, pripovedi, običajev, navad in šeg.

Sklepna prireditev je potekala v torek, 28. 3. 2017,  v Dvorani Rudolfa Cvetka v Senožečah, z ogledom  gledališke igre Legenda o Srebrni, ki jo je v celoti režirala Nataša Adam  in podelitvijo priznanj in nagrad za likovne in literarne izdelke v sklopu akcije “Za mladost brez drog”, ki poteka letos že 10. leto. Akcijo »Za mladost brez drog« so zasnovali Občina Divača, Zavod Pelikan – Karitas in Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača.

Namen akcije je  ozaveščanje otrok o pasteh odvisnosti s poudarkom na opolnomočenju oz. privzgajanju vrednot zdravega življenjskega sloga.

Vsako leto določimo osrednjo  temo, preko katere učenci  aktivno in koristno izrabljajo prosti čas.

Letos smo akcijo vključili v temo Moj domači kraj in želeli poudariti, da imamo v domačem kraju možnosti za zdravo in aktivno življenje, da nam domači kraj ponuja možnosti raziskovanja, spoznavanja narave, kulture, etnologije, zgodovine, kulinarike…

Aktivnosti so se začele že meseca novembra, ko so učenci imeli delavnice in predavanja na temo preventivnih dejavnosti, mlajši učenci so si ogledali gledališko predstavo Pepelka, starejši učenci pa so obiskali komuno – Skupnost Srečanje v Vremah.

Na zaključni prireditvi so učenci prejeli priznanja in nagrade za likovni in literarni natečaj Moj domači kraj. Na natečaj je prispelo preko 200 likovnih in 80 literarnih del, kar dokazuje, da učenci radi spoznavajo in cenijo  svoj domači kraj.

Priznanja in nagrade sta podelila županja Alenka Dovgan Štrucl in jadralec Vasilij Žbogar, ki je mlade navdušil in opogumljal za vztrajno delo in sledenje svojim ciljem.

Priznanja so prejele tudi učiteljice mentorice, ki spodbujajo učence za likovno in literarno ustvarjanje.

Za 10 letno aktivno delo v tej preventivni akciji je ravnateljica šole Damijana Gustinčič podelila zahvale: Občini Divača, Nataši Macarol,  občinski koordinatorici akcije, Nives Skuk, pomočnici ravnateljice in Ervinu Čurliču,  športnemu novinarju. Podelitev so  popestrili plesalci  Plesne šole MN Nova Gorica.

 

Iskreno se zahvaljujemo Občini Divača, ki finančno omogoča izvedbo te akcije. Dejavnosti v okviru te akcije pomenijo za šolo obogatitev vzgojno-izobraževalnega programa in vključevanje zunanjih deležnikov v naš proces, ki s svojim znanjem in izkušnjami nadgrajujejo naše delo.

Tudi v prihodnje se bomo trudili,  da bo šola ostala  tesno povezana z domačim krajem, z njeno zgodovino, z njenimi ljudmi. Na spletni strani šole smo ustvarili datoteko E-domači kraj, v kateri so shranjene različna gradiva, ki so nastala na to temo, hkrati pa ostaja odprta za objavo novih raziskovalnih nalog. Zavedamo se, da je šola mesto za ohranjanje in razvijanje slovenske tradicije, hkrati pa mesto za širjenje obzorja znanja in duha izven različnih  meja.

Fotografije: Bogdan Macarol

(Skupno 103 obiskov, današnjih obiskov 1)