Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci!

V torek, 1. septembra 2020, se začenja novo šolsko leto. Veseli smo, da se bo 417 učenk in učencev matične šole v Divači in podružničnih šol Senožeče ter Vreme vrnilo v šolske klopi. Želimo,  da bi šola ostala odprta celo šolsko leto, da bi učence in učitelje združevala v zadovoljnem ter uspešnem vzgojno-izobraževalnim procesu.

Pouk začenjamo ob 7.45, razen za prvošolce, ki bodo v šolo prišli:

 • ob 8.30 na matično šolo v Divačo,
 • ob 9.30 na podružnično šolo Senožeče,
 • ob 10.30 na podružnično šolo Vreme.

Glede na trenutno epidemiološko sliko se bo moralo šolsko delo prilagoditi, zato vam v nadaljevanju posredujemo informacije o ukrepih in načinu izvajanja le-teh, ki so jih pripravile pristojne državne inštitucije: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSS).

Šolsko leto začenjamo z izvajanjem t. im. modela B.  To pomeni, da bomo pouk izvajali v živo ob upoštevanju vseh higienskih in preventivnih ukrepov. V primeru, da se bo epidemiološka situacija v naši šoli  ali v Sloveniji nasploh spremenila, se bo  izobraževanje odvijalo po drugih modelih in podmodelih, ki vključujejo delno vključitev otrok v šolo ter izobraževanje na daljavo. Seveda vas bomo o vseh morebitnih spremembah sproti obveščali preko šolske spletne strani in individualne spletne komunikacije.

Da bomo ohranjali zdravje in preprečevali potencialno širjenje okužbe Covid-19, moramo upoštevati temeljna načela varnosti:

 • medosebno razdaljo,
 • nošenje mask, kjer je to potrebno,
 • umivanje oz. razkuževanje rok,
 • higieno kihanja in kašljanja,
 • čim več gibanja na prostem.

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci in zaposleni, le izjemoma drugi obiskovalci po predhodnem dogovoru. V priponki vam prilagamo obvestilo, ki ga je pripravilo MIZŠ. Prosimo, da skrbno preberete in se ravnate skladno z le-tem.

V šoli smo pripravili organizacijski načrt dela. Posredujemo vam nekaj osnovnih navodil:

 • Učenci  naj v šolo prihajajo peš, če je le mogoče. Učenci – vozači morajo ob vstopu na avtobus razkužiti roke in na avtobusu obvezno nositi maske. Prosimo, da uporabljajo svoje maske, ki jih ob vstopu v matične učilnice snamejo.
 • Starši smejo pospremiti učence v šolo le do vhoda v šolo.
 • Ob vstopu v šolo si vsak učenec razkuži oz. umije roke.
 • Pred začetkom pouka učence sprejema in usmerja dežurni učitelj pri glavnem vhodu. Učenci domačini ne prihajajo v šolo pred 7.30, učenci vozači pa po ustaljenem voznem redu šolskih avtobusov.
 • Učence, ki so vključeni v jutranje varstvo, sprejme učitelj jutranjega varstva v holu. Jutranje varstvo poteka v večnamenskem prostoru med 6.30 in 7.15.
 • Učenci se preobujejo v garderobi in le-to takoj zapustijo.
 • Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.
 • V zaprtih skupnih prostorih (hodniki, večnamenski prostor itd.) uporabljajo maske vsi odrasli ter učenci nad 12 let (skladno s priporočili NIJZ). V učilnicah učenem ni potrebno uporabljati mask.
 • Po zaključenem VIZ učenci odidejo domov. Učenci od 1. do 5. razreda lahko odhajajo domov: 11.20, 12.10, 13.00, 14.00, 15.00  in 16.00-16.30 oz. po dogovoru.

S ciljem izvajanja  čim bolj varnega in uspešnega  vzgojno- izobraževalnega procesa vas prosimo za dosledno upoštevanje navodil. Tako bomo uresničevali »3 velike Z-je: zdravje, znanje in zaupanje«.

Srečno v novo šolsko leto 2020/21 vam želimo,

                                   ravnateljica Damijana Gustinčič, učitelji in vsi zaposleni.

(Skupno 878 obiskov, današnjih obiskov 1)